Eestikeelsete taimenimede andmebaas
Index of Estonian Plant Names


  • Eestikeelsete nimede alusel järjestatud nimekiri
    [ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | Õ | Ä | Ö | Ü ]

  • Ladinakeelsete nimede alusel järjestatud nimekiri
    [ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]

  • Otsing andmebaasist

    Keel: eesti ladina
Võrguversioon:
Andmed viimati uuendatud: 16.12.2020 

Eestikeelsete taimenimede andmebaas | Abi otsingu kasutamisel | Taimenimetuste õigekiri | Taimenimede komisjon internetis | Taimenimedest trükisõnas

Eestikeelsete taimenimede andmebaasi peab Eesti Looduseuurijate Seltsi juures tegutsev botaanika terminoloogia komisjon koosseisus Toomas Kukk, Urmas Laansoo, Ott Luuk, Sirje Mäearu, Ülle Reier, Sulev Savisaar ja Kersti Tambets.
17. novembril 2017 lahkus meie seast komisjoni kauaaegne liige Erich Kukk (1928-2017).

Teateid eestikeelsete taimenimede andmebaasi vigadest, samuti küsimusi ja nime-ettepanekuid ootavad Urmas Laansoo, Tallinna Botaanikaaed (, telefon tööl: 606 2698), Sulev Savisaar (), Ülle Reier, Tartu Ülikool ().

Eestikeelsete taimenimede andmebaasi kasutajatel palume andmebaasile viidata järgmiselt: Eestikeelsete taimenimede andmebaas. Eesti Looduseuurijate Seltsi botaanika terminoloogia komisjon [+ vaatamise kuupäev].

Andmebaasi täiendamist ja arendamist on rahastatud eestikeelse terminoloogia programmist.