Eestikeelsete taimenimede andmebaas
Index of Estonian Plant Names


  • Eestikeelsete nimede alusel järjestatud nimekiri
    [ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | Õ | Ä | Ö | Ü ]

  • Ladinakeelsete nimede alusel järjestatud nimekiri
    [ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]

  • Otsing andmebaasist

    Keel: eesti ladina
Võrguversioon:
Andmed viimati uuendatud: 12.11.2021 

Eestikeelsete taimenimede andmebaas | Abi otsingu kasutamisel | Taimenimetuste õigekiri | Taimenimede komisjon internetis | Taimenimedest trükisõnas

Abi otsingu kasutamisel

Otsing ei tee vahet suur- ja väiketähtedel ning väljastab ka otsisõna sisaldavad pikemad vasted (näiteks "sali" -> "võsalill"). Ladinakeelne otsing hõlmab ka sünonüüme koos autoritega. Hübriidsed taksonid on tähistatud korrutusmärgiga (näiteks Salix ×rubens või Schoenus ferrugineus × Schoenus nigricans). Kui korrutusmärgi sisestamisega on raskusi, siis aitab, kui otsida perekonna või liigiepiteedi järgi. Näiteks otsing "Schoenus scheuchzeri" tulemust ei anna, aga otsingu "scheuchzeri" vastetest on juba kerge leida, et Schoenus ×scheuchzeri on suur sepsikas.

Nimekiri ei järgi ühtegi taimesüstemaatilist käsitlust ega esita ka enda oma. Tõde on mitmesugune ja pidevalt muutuv. Paljud liigid leiduvad nimekirjas mitme nime all, kas ühes või teises perekonnas või liigimahus. Kasutajad on vabad järgima oma taksonoomiaalaseid eelistusi.

Teaduslike nimetuste eelistatud kujud ja sünonüümika on pidevas muutumises. Väliskirjandusest leitud tundmatu ladinakeelse nime kokku viimisel meie andmebaasis leiduvaga võib abi olla rahvusvaheliste taksonoomiaandmebaaside materjali koondavast veebilehest The Plant List (TPL). Eestikeelsete taimenimede andmebaas ei hakka kunagi järgima TPL või muude andmebaaside viimast seisu ega kajastama kõiki sünonüüme. Kohalike liikide ja teiste hästi tuntud taimede eelistatud ladinakeelsete nimetuste valikul võetakse arvesse ka siinset traditsiooni.