Eestikeelsete taimenimede andmebaas
Index of Estonian Plant Names


  • Eestikeelsete nimede alusel järjestatud nimekiri
    [ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | Õ | Ä | Ö | Ü ]

  • Ladinakeelsete nimede alusel järjestatud nimekiri
    [ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]

  • Otsing andmebaasist

    Keel: eesti ladina
Võrguversioon:
Andmed viimati uuendatud: 12.11.2021 

Eestikeelsete taimenimede andmebaas | Abi otsingu kasutamisel | Taimenimetuste õigekiri | Taimenimede komisjon internetis | Taimenimedest trükisõnas

Taimenimetuste õigekiri

Komisjon ei pea vajalikuks normeerida omadussõnade lühikesi ja pikki vorme. Seega on kasutajal vabadus kasutada taimede liiginimedes nii vorme "-õiene" kui ka "-õieline" (õiged on näiteks nii suureõieline kui ka suureõiene), "-hambaline" ja -"hambane", "-ogaline" ja "-ogane", "-viljaline ja -viljane" jne.

Eestikeelsed taimenimed kirjutatakse väikese algustähega, välja arvatud isikunimedest tuletatud liigiepiteedid. Perekondade ja kõrgemate taksonoomiliste üksuste eestikeelsed nimetused kirjutatakse alati väikese tähega (näiteks tšiili keerispea, Russowi sõrmkäpp, harilik puškiinia, malpiigialaadsed). Algustäheortograafiast vaata ka: http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=7

Liitsõnalised perekonnanimed kirjutatakse alati kokku. Siin tuleb aga olla tähelepanelik, sest liigiepiteet võib olla perekonnaga kokku kirjutatud või mitte:
paelhirss (Digitaria) – perekond paelhirss
suur hirss (Panicum maximum) – liik perekonnast hirss (Panicum)
nõiahirss (Panicum barbipulvinatum) – teine liik hirsi perekonnast.

Vanade ja laialt levinud taimenimetuste seas leidub erandeid, mille puhul perekonna nimi liiginimes ei sisaldu – näiteks kuulub päideroog (Phalaris arundinacea) perekonda paelrohi (Phalaris). Kahtluse korral tuleks teha otsing (lad. k.) perekonna järgi ning saadud eestikeelseid vasteid võrrelda. Kokku- ja lahkukirjutamisest üldisemalt: http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=8

Andmebaas annab ladinakeelsed nimetused tehnilistel põhjustel läbivas püstkirjas, kuid korrektne on kasutada kaldkirja (välja arvatud autorinimed + taksoni taset näitavad lühendid, näit. subsp., var., f.). Perekonna ja kõrgemate taksonoomiliste üksuste nimed kirjutatakse alati suure, liigiepiteedid väikese algustähega: Calochortus venustus Douglas ex Benth. Kui ladinakeelne nimetus dubleerib eestikeelset, siis asetatakse ta sulgudesse: kaunis preerialatern (Calochortus venustus Douglas ex Benth). Taksonoomilist täpsust mitte nõudvates tekstides võib autorinimed ära jätta, kuid enne on mõistlik veenduda, et see ei tekita mitmeti mõistmise võimalust.

Sordinimed kirjutatakse ülakomade vahel ja püstkirjas, näiteks kartul 'Jõgeva kollane'.

Sordirühmade nimed kirjutatakse püstkirjas ning nad pole ülakomade vahel. Sõna "sordirühm" asendatakse sõnaga "rühm" (mille ingliskeelne vaste on Group). Konkreetse sordinime olemasolul kirjutatakse rühma nimi olenevalt vajadusest kas sordinime ette või järele kas ümarsulgudesse või nurksulgudesse. Kui sordirühma nimi lõpeb täishäälikuga, siis kirjutatakse sõna "rühm" temast lahku, kui aga sordirühma nimi lõpeb kaashäälikuga, siis sidekriipsuga kokku. Näiteid:
Fagus sylvatica L. Atropurpurea rühm
Fagus sylvatica L. (Atropurpurea rühm) ’Purpurea Pendula’
Fagus sylvatica L. ’Purpurea Pendula’ (Atropurpurea rühm)
Fagus sylvatica L. [Atropurpurea rühm] ’Purpurea Pendula’
Fagus sylvatica L. ’Purpurea Pendula’ [Atropurpurea rühm]
Geranium (Cinereum-rühm) 'Ballerina'
Geranium 'Ballerina' (Cinereum-rühm)